Kedves szülők, kedves vargás diákok, kedves honlaplátogatók!

Molnár László igazgató

Szeretettel köszöntöm érdeklődő vendégeinket!

A 2019/2020. tanév lesz a 90. a Varga Katalin Gimnázium (korábban Bánffy Katalin Leánylíceum) 1930. évi alapítását követően. A 90. évforduló tiszteletére kiadjuk a Varga Katalin Gimnázium pedagógusainak arcképcsarnoka című kiadványt, ebben a számítunk a kedves szülők, a jelenlegi és nyugdíjas kollégáink, valamint a jelenlegi és volt diákjaink segítő közreműködésére.

2019/2020-ban is a felsőfokú továbbtanulásra történő felkészítést tekintjük legfontosabb iskolai feladatunknak. Törekszünk arra is, hogy a központi méréseken (kompetenciamérés, NETFIT) tanulóink jó eredményeket érjenek el.

Nagy várakozással és bizalommal indítunk el két új iskolai programot a biológia-kémia és az informatika-programozás képzéseket a 9. D osztályban.

Az oktatás-nevelés 17 osztályban történik. Az Öveges-laborpályázat fenntartási időszakának negyedik évében is megszervezzük a szerződő általános iskolák természettudományos tanóráit az iskolai laboratóriumunkban.

A Varga Katalin Gimnázium sikeres pályázatot követően kiválóan akkreditált tehetségpontként és európai tehetségpontként működik.

A hagyományos nemzetközi programjaink – Reutlingen (Németország), Maarsen (Hollandia), Broadstairs (Anglia), Erdély – mellett ebben a tanévben is fogadunk japán vendégeket.

2008. szeptember elsejétől Szolnokon az elsők között bevezettük, a 2019/2020. tanévben pedig továbbra is alkalmazzuk az elektronikus naplót, így reményeink szerint a szülők, tanulók egyaránt pontos és naprakész információval rendelkeznek majd a diákok tanulmányi előmeneteléről, és az érintettek informatikai műveltsége szintén javulni fog.

Fenntartói döntés alapján az iskola új telephellyel bővült (Szabadság tér 3.), az új telephelyen a művészeti és a közösségi nevelés feltételei jelentősen javulnak majd. Továbbra is kiemelt célunk egy új, többfunkciós tornaterem felépítése. Az új tornaterem megépítéséhez várjuk a tanulók, a szülők, a volt vargás diákok, az egészséges életmódot és a művészeteket kedvelő szimpatizánsok és a döntéshozók támogatását!

Kérem, kísérjék figyelemmel iskolai honlapunkat, ahol az általunk szervezett eseményekről tájékoztatást adunk. Az iskolai élet valamennyi területén várjuk észrevételeiket, javaslataikat, valamint a programok sikeres megvalósításához nyújtott támogatásukat.

Szolnok, 2019. augusztus

Tisztelettel:

Molnár László
igazgató