Kedves szülők, kedves vargás diákok, kedves honlaplátogatók!

Molnár László igazgató

Szeretettel köszöntöm érdeklődő vendégeinket!

A 2021/2022. tanév lesz a 92. tanév a Varga Katalin Gimnázium (korábban Bánffy Katalin Leánylíceum) 1930. évi alapítását követően. A 90. évforduló tiszteletére megjelent a Vargás Arcképcsarnok 90 kiadvány. Az Arcképcsarnokban 61 emlékezés olvasható vargás tanárokról, tanár csoportokról. A kiadványt a 100 éves (2030) évfordulóra szeretnék bővíteni és újabb pedagógus portrék elkészítésével kiegészíteni.

2021/2022-ben is a felsőfokú továbbtanulásra történő felkészítést tekintjük legfontosabb iskolai feladatunknak. Törekszünk arra, hogy a központi méréseken tanulóink jó eredményeket érjenek el.

Nagy lelkesedéssel és várokozással folytatjuk a két évvel ezelőtt elindított két legújabb iskolai programot, a biológia-kémia és az informatika-programozás képzéseket a 9. D, 10. D és 11. D osztályokban.

Az oktatás-nevelés 17 osztályban történik. Az Öveges-laborpályázat fenntartási időszaka befejeződött, ezért a laboratórium most már teljes egészében az iskolai oktatásunkat szolgálja.

A Varga Katalin Gimnázium sikeres pályázatot követően kiválóan akkreditált tehetségpontként, európai tehetségpontként, valamint az Oktatási Hivatal bázisiskolájaként működik. Ebben a tanévben szükséges a tehetségpont ismételt akkreditációja.

A hagyományos nemzetközi programjainkat – Reutlingen (Németország), Broadstairs (Anglia), Erdély, Yuza (Japán) – a koronavírus járvány miatt nagy valószínűséggel nem tartjuk meg. Ebben az esetben keressük a személyes jelenlétet nem igénylő infokommunikációs technikán alapuló kapcsolattartás lehetőségeit.

Diana Senechal tanárnő vezetésével, A Verseghy Ferenc Könyvtárral közösen ebben a tanévben megszervezzük a tavaly elmaradt Shakespeare fesztivált.

2008. szeptember elsejétől Szolnokon az elsők között bevezettük, a 2021/2022. tanévben pedig továbbra is alkalmazzuk az elektronikus naplót. Reményeink szerint a KRÉTA naplóból a szülők, tanulók egyaránt pontos és naprakész ismeretet szereznek a diákok tanulmányi előmeneteléről, és egyben az érintettek informatikai műveltsége is javulni fog.

Törekszünk arra, hogy a digitális munkarend alatt tapasztalt erősségeinket továbbra is alkalmazzuk az oktatásban/nevelésben és felkészültünk arra, hogy a távoktatásban elkövetett hibáinkból tanuljunk.

Állami döntés alapján az iskola új telephelye (Szabadság tér 3.) és az eredeti telephelye (Szabadság tér 6.) egyesítésre került. A kibővített épületben a művészeti és a közösségi nevelés feltételei jelentősen javultak.

Továbbra is kiemelt célunk egy új, többfunkciós tornaterem felépítése. Az új tornaterem megépítéséhez közreműködünk egy olyan megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében, amely megalapozza az új tornaterem köznevelési infrastruktúra fejlesztési program keretében történő állami támogatását.

Kérem, kísérjék figyelemmel iskolai honlapunkat, ahol az általunk szervezett eseményekről tájékoztatást adunk. Az iskolai élet valamennyi területén várjuk észrevételeiket, javaslataikat, valamint a programok sikeres megvalósításához nyújtott támogatásukat.

Szolnok, 2021. szeptember 1.

Tisztelettel:

Molnár László
igazgató