Kedves szülők, kedves vargás diákok, kedves honlaplátogatók!

Molnár László igazgató

Szeretettel köszöntöm érdeklődő vendégeinket! A 2017/2018. tanév lesz a 88. a Varga Katalin Gimnázium (korábban Bánffy Katalin Leánylíceum) 1930. évi alapítását követően.

Ebben a tanévben is a felsőfokú továbbtanulásra történő felkészítést tekintjük legfontosabb iskolai feladatunknak. Törekszünk arra is, hogy a központi méréseken (kompetenciamérés, NETFIT) tanulóink jó eredményeket érjenek el.

Az oktatás-nevelés 18 osztályban történik. Az Öveges-laborpályázat fenntartási időszakának harmadik évében is megszervezzük a szerződő általános iskolák természettudományos tanóráit az iskolai laboratóriumunkban.

A hagyományos nemzetközi programjaink – Brüsszel (Belgium), Broadstairs (Anglia), Erdély – mellett ebben a tanévben is fogadunk japán vendégeket. Az ERASMUS program keretében hat, Angliából érkező tanár fog megismerkedni az oktatási rendszerünkkel.

2008. szeptember elsejétől Szolnokon az elsők között bevezettük, a 2017/2018. tanévben pedig továbbra is alkalmazzuk az elektronikus naplót, így reményeink szerint a szülők, tanulók egyaránt pontos és naprakész információval rendelkeznek majd a diákok tanulmányi előmeneteléről, és az érintettek informatikai műveltsége szintén javulni fog.

A pedagóguséletpálya-modell keretében októberben lesz a Varga Katalin Gimnázium intézményellenőrzése. Az ellenőrzés célja az intézményi erősségek és a fejleszthető területek feltárása. Biztosan fejleszthető, sőt fejlesztendő terület a testnevelés és sport, a művészeti és a közösségi nevelés feltételrendszereinek a javítása. Egy új, többfunkciós tornaterem felépítésével mindhárom terület problémái megoldódnának. Az új tornaterem megépítéséhez várjuk a tanulók, a szülők, a volt vargás diákok, az egészséges életmódot és a művészeteket kedvelő szimpatizánsok és a döntéshozók támogatását!

Kérem, kísérjék figyelemmel iskolai honlapunkat, ahol az általunk szervezett eseményekről tájékoztatást adunk. Az iskolai élet valamennyi területén várjuk észrevételeiket, javaslataikat, valamint a programok sikeres megvalósításához nyújtott támogatásukat.

Szolnok, 2017. augusztus

Tisztelettel:

Molnár László
igazgató