Kedves szülők, kedves vargás diákok, kedves honlaplátogatók!

Molnár László igazgató

Szeretettel köszöntöm érdeklődő vendégeinket! A 2017/2018. tanév lesz a 88. a Varga Katalin Gimnázium (korábban Bánffy Katalin Leánylíceum) 1930. évi alapítását követően.

Ebben a tanévben is a felsőfokú továbbtanulásra történő felkészítést tekintjük legfontosabb iskolai feladatunknak. Törekszünk arra is, hogy a központi méréseken (kompetenciamérés, célnyelvi mérés, NETFIT) tanulóink jó eredményeket érjenek el.

Az oktatás-nevelés 18 osztályban történik. Az Öveges-laborpályázat fenntartási időszakának harmadik évében is megszervezzük a szerződő általános iskolák természettudományos tanóráit az iskolai laboratóriumunkban.

A hagyományos nemzetközi programjaink Reutlingen (Németország), Broadstairs (Anglia) mellett törekszünk a brüsszeli európai uniós iskola meglátogatására is.

2008. szeptember elsejétől Szolnokon az elsők között bevezettük, a 2016/2017. tanévben pedig továbbra is alkalmazzuk az elektronikus naplót, így reményeink szerint a szülők, tanulók egyaránt pontos és naprakész információval rendelkeznek majd a diákok tanulmányi előmeneteléről, az érintettek informatikai műveltsége szintén javulni fog.

Kérem, kísérjék figyelemmel iskolai honlapunkat, ahol az általunk szervezett eseményekről tájékoztatást adunk. Az iskolai élet valamennyi területén várjuk észrevételeiket, javaslataikat, valamint a programok sikeres megvalósításához nyújtott támogatásukat.

Szolnok, 2017. augusztus

Tisztelettel:

Molnár László
igazgató