Bánffy Katalin–Varga Katalin Alapítvány pályázata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázat eredménye:

 A Bánffy Katalin–Varga Katalin Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet a Varga Katalin Gimnázium diákjai és pedagógusai számára  a 2018. szeptember 25 – 2019. január 31-ig terjedő időszakra.

Pályázni lehet minden olyan program, tevékenység támogatására, amely a gimnázium pedagógiai programjával, célrendszerével összhangban áll.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azon pályázatok,

  • amelyekben kisebb-nagyobb közösségek együtt pályáznak;
  • ahol a pályázó(k) a pályázat(uk)ban leírt tevékenységgel iskolai célokat, érdekeket szolgál(nak).

A jelzett időszakban kiosztható támogatás összesen 500. 000 (ötszázezer) Ft.

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. szeptember 20. csütörtök 14 óra.

 A pályázatok benyújtásának helye: a Varga Katalin Gimnázium titkársága.

A pályázatok elbírálása: 2018. 09. 21. péntek

Fontos tudnivalók:

 Csak a pályázati űrlapot pontosan kitöltő pályázók határidőn belül benyújtott pályázatát fogadjuk el!

A diákok pályázatához az osztályfőnök vagy a szaktanár ajánlása is szükséges!

Az elnyert támogatás kifizetése csak a Bánffy Katalin – Varga Katalin Alapítvány nevére kiállított számla ellenében lehetséges! Az elnyert támogatással 2018. január 31-ig kell elszámolni az alapítványnak. Amennyiben az elnyert támogatást nem használják fel a pályázati időszakban, akkor a pénz a későbbiekben már nem fizethető ki.

Pályázati űrlapokat a gimnázium titkárságán lehet kérni.

A Bánffy Katalin – Varga Katalin Alapítvány Kuratóriuma