Érettségi jelentkezés

Előrehozott érettségizők!

A 10. és 11. évfolyamos tanulók jelentkezhetnek előrehozott érettségire.

Tudnivalók:

  • Érettségire jelentkezés Kovács Sándor rendszergazdánál. Szükséges a személyi igazolvány.
  • Jelentkezési határidő: 2020. február 11. (kedd)
  • Ezután a jelentkezési lapot a szülővel is alá kell íratni, mert csak így érvényes a jelentkezés.
  • Szóljatok az érettségi szándékotokról a szaktanárnak és az osztályfőnöknek is!
  • A dátummal ellátott, aláírt és szülővel aláíratott jelentkezési lapot nekem kell leadni.
  • Az érettségihez szükséges az adott tantárgyból az összes év végi osztályzat, amelyet osztályozó vizsgán szerezhettek meg. Az osztályozó vizsgát kérelmezni kell a titkárságon.

Oktatási Hivatal tájékoztatója:

Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázó jelentkezése előrehozott érettségi vizsgára Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal tett vizsga, amely letehető: a) idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá

b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakban.

A fentiek szerint tehát:

a) Az idegen nyelvek esetében a tanuló középiskolájának a helyi tantervében kell meghatároznia, hogy az egyes idegen nyelveket hány évfolyamon heti hány órában tanítja, és ha a tanuló megszerzi a meghatározott évfolyamokon a számára előírt osztályzatokat, a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban tehet az adott idegen nyelv vizsgatárgyból előrehozott érettségi vizsgát.

b) Az idegen nyelveken kívül, olyan érettségi vizsgatárgyakból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, a vizsgatárgyra vonatkozó helyi tantervi követelmények teljesítésével, adott időponttól kezdve lehetővé válik az előrehozott vizsga letétele. A rendelet meghatározza továbbá az első vizsgaidőszakot, amikor ezekből a vizsgatárgyakból az előrehozott vizsga lehető. Erre legkorábban a 10. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakában kerülhet sor. Ezen vizsgaidőszakot követően, a rendes érettségi vizsgaidőszak tanévének október-novemberi vizsgaidőszakával bezárólag, bármely további vizsgaidőszakban lehetőség van az előrehozott vizsga letételére.

c) Az új szabályozás tehát ezekből a vizsgatárgyakból lehetővé teszi azt, hogy a középiskolás diák először egy középszintű vizsgaeredményt szerezzen, majd – további felkészülés után – egy későbbi vizsgaidőszakban egy szintemelő vizsgával az adott vizsgatárgyból emelt szintű vizsgaeredményt is szerezzen.

d) Változatlan ugyanakkor az a szabály is, hogy, ha a középiskolás diák előrehozott vizsgaként először egy emelt szintű vizsgaeredményt szerez, akkor az érettségi bizonyítvány megszerzéséig ugyanabból a vizsgatárgyból középszintű vizsgára már nem jelentkezhet.

e) Változatlan továbbá az a szabály is, hogy a sikertelen előrehozott érettségi vizsga vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet jelentkezni.

f) Azon tantárgyak esetében, amelyek tanítása a középiskolát lezáró évfolyamon fejeződik be (pl. magyar nyelv és irodalom), az előrehozott vizsga letétele továbbra sem lehetséges.

(www.oktatas.hu)

Szolnok, 2020-01-21

                                                                                     Szabó Anita

intézményvezető-helyettes