Alapítványi pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Bánffy Katalin–Varga Katalin Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet

a Varga Katalin Gimnázium diákjai és pedagógusai számára

 a 2021. február 1 – 2021. szeptember 30-ig terjedő időszakra.

Pályázni lehet minden olyan program, tevékenység támogatására, amely a gimnázium pedagógiai programjával, célrendszerével összhangban áll.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azon pályázatok,

  • amelyekben kisebb-nagyobb közösségek együtt pályáznak;
  • ahol a pályázó(k) a pályázat(uk)ban leírt tevékenységgel iskolai célokat, érdekeket szolgál(nak).

A jelzett időszakban kiosztható támogatás összesen 650. 000 (hatszázötvenezer) Ft.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. február 8. hétfő 12 óra.

A pályázatok benyújtásának helye: a Varga Katalin Gimnázium titkársága.

A pályázatok elbírálása: 2021. 02. 10. szerda 15,30

Fontos tudnivaló:

Csak a pályázati űrlapot pontosan kitöltő pályázók határidőn belül benyújtott pályázatát fogadjuk el!

A diákok pályázatához az osztályfőnök vagy a szaktanár ajánlása is szükséges!

Az elnyert támogatás kifizetése csak a Bánffy Katalin – Varga Katalin Alapítvány nevére kiállított számla ellenében lehetséges! Az elnyert támogatással 2021. szeptember 30-ig kell elszámolni az Alapítványnak. Amennyiben az elnyert támogatást nem használják fel a pályázati időszakban, akkor a pénz a későbbiekben már nem fizethető ki. 

A pályázati űrlapot innen lehet letölteni, vagy a gimnázium titkárságán lehet kérni.

A Bánffy Katalin – Varga Katalin Alapítvány Kuratóriuma