Alapítványi pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati eredmény

A Bánffy Katalin–Varga Katalin Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdeta Varga Katalin Gimnázium diákjai és pedagógusai számára a 2021. szeptember 30 – 2022. január 31-ig terjedő időszakra.

Pályázni lehet minden olyan program, tevékenység támogatására, amely a gimnázium pedagógiai programjával, célrendszerével összhangban áll.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azon pályázatok,

  • amelyekben kisebb-nagyobb közösségek együtt pályáznak;
  • ahol a pályázó(k) a pályázat(uk)ban leírt tevékenységgel iskolai célokat, érdekeket szolgál(nak).

A jelzett időszakban kiosztható támogatás összesen 600. 000 (hatszázezer) Ft.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. szeptember 27. hétfő 14 óra.

A pályázatok benyújtásának helye: a Varga Katalin Gimnázium titkársága.

A pályázatok elbírálása: 2021. 09. 28. kedd 14:35

Fontos tudnivalók:

Csak a pályázati űrlapot pontosan kitöltő pályázók határidőn belül benyújtott pályázatát fogadjuk el!

A diákok pályázatához az osztályfőnök vagy a szaktanár ajánlása is szükséges!

Az elnyert támogatás kifizetése csak a Bánffy Katalin – Varga Katalin Alapítvány nevére kiállított számla ellenében lehetséges! Az elnyert támogatással 2022. január 31-ig kell elszámolni az alapítványnak. Amennyiben az elnyert támogatást nem használják fel a pályázati időszakban, akkor a pénz a későbbiekben már nem fizethető ki. 

Pályázati űrlapokat a gimnázium titkárságán lehet kérni.

A Bánffy Katalin – Varga Katalin Alapítvány Kuratóriuma