A te kezedben is

2009 óta minden év novemberének utolsó hete a hulladékcsökkentés jegyében telik, szerte a kontinensen. November 21-29. között a kezdeményezésben részt vevő önkéntesek számos környezetvédelmi programmal, különböző akciókkal hívják fel a lakosok figyelmét arra, mennyire fontos a tudatos hulladékkezelés.

Idén a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. is szerepet vállal a szemléletformáló akcióban, különleges módon. Egy videoklipet készített a vízvédelem jegyében, így szólítva meg a fiatalokat. Úgy gondolják ugyanis, hogy az ifjúsághoz a zene nyelvén, az általuk kedvelt műfaj segítségével, a rappel lehet a legkönnyebben eljutni.

A rendhagyó, látványos és szívbe markoló kisfilm természetesen szabadon felhasználható, akármennyi alkalommal.

Videoklip elérhetősége: https://www.youtube.com/watch?v=tmJrNuqbLTM

Alapítványi pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kuratóriumi döntés

A Bánffy Katalin–Varga Katalin Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet a Varga Katalin Gimnázium diákjai és pedagógusai számára a 2020. szeptember 30 – 2021. január 31-ig terjedő időszakra.

Pályázni lehet minden olyan program, tevékenység támogatására, amely a gimnázium pedagógiai programjával, célrendszerével összhangban áll.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azon pályázatok,

  • amelyekben kisebb-nagyobb közösségek együtt pályáznak;
  • ahol a pályázó(k) a pályázat(uk)ban leírt tevékenységgel iskolai célokat, érdekeket szolgál(nak).

A jelzett időszakban kiosztható támogatás összesen 500. 000 (ötszázezer) Ft.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. szeptember 25. péntek 14 óra.

A pályázatok benyújtásának helye: a Varga Katalin Gimnázium titkársága.

A pályázatok elbírálása: 2020. szeptember 30. szerda 15,30

Fontos tudnivaló:

Csak a pályázati űrlapot pontosan kitöltő pályázók határidőn belül benyújtott pályázatát fogadjuk el!

A diákok pályázatához az osztályfőnök vagy a szaktanár ajánlása is szükséges!

Az elnyert támogatás kifizetése csak a Bánffy Katalin – Varga Katalin Alapítvány nevére kiállított számla ellenében lehetséges! Az elnyert támogatással 2021. január 31-ig kell elszámolni az Alapítványnak. Amennyiben az elnyert támogatást nem használják fel a pályázati időszakban, akkor a pénz a későbbiekben már nem fizethető ki. 

Pályázati űrlapokat a gimnázium titkárságán lehet kérni.

A Bánffy Katalin – Varga Katalin Alapítvány Kuratóriuma

Pályázat szolnoki diákok számára

Ebben az évben újra lehetőség nyílik a szolnoki, középfokú oktatási intézményben tanuló diákok kiemelkedő tanulmányi eredményének elismerésére.

Az oldalról letölthető a Szolnok Városi Középiskolai Ösztöndíj módosított pályázati felhívása valamint a pályázathoz kapcsolódó többi dokumentum.

Ezek a dokumentumok letölthetők az info.szolnok.hu/palyazatok-m220/szolnok-megyei-jogu-varos-kozgyulese-oktatasi-kulturalis-es-ifjusagi-bizottsaganak-palyazati-felhivasa-szolnok-varos-kozepiskolai-osztondijara-n10661 honlapról is, továbbá ingyenesen beszerezhetők a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Oktatási, Kulturális és Sport Osztályán, vagy az Ügyfélszolgálati Irodáján (Szolnok, Kossuth tér 9.)

Tanévnyitás

2020. szeptember 1-jén 8-kor kezdődik a tanévnyitó ünnepség. Minden osztály a saját tantermében tartózkodik. Az ünneplő ruha viselésétől eltekintünk.

Az ünnepség után osztályfőnöki órák lesznek.

Kitüntetések

2020. augusztus 25-én két kollégánk vett át kitüntetést.

Berecz Krisztián biológia-földrajz szakos tanár Pro Talento díjat kapott.

Kiss Éva testnevelés szakos tanár a Szolnoki Tankerület Kiváló Pedagógusa lett.

Gratulálunk!