Érettségi jelentkezés

Előrehozott érettségizők!

A 10. és 11. évfolyamos tanulók jelentkezhetnek előrehozott érettségire.

Tudnivalók:

  • Érettségire jelentkezés Kovács Sándor rendszergazdánál. Szükséges a személyi igazolvány.
  • Jelentkezési határidő: 2020. február 11. (kedd)
  • Ezután a jelentkezési lapot a szülővel is alá kell íratni, mert csak így érvényes a jelentkezés.
  • Szóljatok az érettségi szándékotokról a szaktanárnak és az osztályfőnöknek is!
  • A dátummal ellátott, aláírt és szülővel aláíratott jelentkezési lapot nekem kell leadni.
  • Az érettségihez szükséges az adott tantárgyból az összes év végi osztályzat, amelyet osztályozó vizsgán szerezhettek meg. Az osztályozó vizsgát kérelmezni kell a titkárságon.

Oktatási Hivatal tájékoztatója:

Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázó jelentkezése előrehozott érettségi vizsgára Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal tett vizsga, amely letehető: a) idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá

b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakban.

A fentiek szerint tehát:

a) Az idegen nyelvek esetében a tanuló középiskolájának a helyi tantervében kell meghatároznia, hogy az egyes idegen nyelveket hány évfolyamon heti hány órában tanítja, és ha a tanuló megszerzi a meghatározott évfolyamokon a számára előírt osztályzatokat, a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban tehet az adott idegen nyelv vizsgatárgyból előrehozott érettségi vizsgát.

b) Az idegen nyelveken kívül, olyan érettségi vizsgatárgyakból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, a vizsgatárgyra vonatkozó helyi tantervi követelmények teljesítésével, adott időponttól kezdve lehetővé válik az előrehozott vizsga letétele. A rendelet meghatározza továbbá az első vizsgaidőszakot, amikor ezekből a vizsgatárgyakból az előrehozott vizsga lehető. Erre legkorábban a 10. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakában kerülhet sor. Ezen vizsgaidőszakot követően, a rendes érettségi vizsgaidőszak tanévének október-novemberi vizsgaidőszakával bezárólag, bármely további vizsgaidőszakban lehetőség van az előrehozott vizsga letételére.

c) Az új szabályozás tehát ezekből a vizsgatárgyakból lehetővé teszi azt, hogy a középiskolás diák először egy középszintű vizsgaeredményt szerezzen, majd – további felkészülés után – egy későbbi vizsgaidőszakban egy szintemelő vizsgával az adott vizsgatárgyból emelt szintű vizsgaeredményt is szerezzen.

d) Változatlan ugyanakkor az a szabály is, hogy, ha a középiskolás diák előrehozott vizsgaként először egy emelt szintű vizsgaeredményt szerez, akkor az érettségi bizonyítvány megszerzéséig ugyanabból a vizsgatárgyból középszintű vizsgára már nem jelentkezhet.

e) Változatlan továbbá az a szabály is, hogy a sikertelen előrehozott érettségi vizsga vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet jelentkezni.

f) Azon tantárgyak esetében, amelyek tanítása a középiskolát lezáró évfolyamon fejeződik be (pl. magyar nyelv és irodalom), az előrehozott vizsga letétele továbbra sem lehetséges.

(www.oktatas.hu)

Szolnok, 2020-01-21

                                                                                     Szabó Anita

intézményvezető-helyettes

Tablók könyve (Vargás öregdiákoknak)

Üzenet a szolnoki Varga Katalin Gimnázium Öregdiákjainak!

Szívesen emlékezik vissza középiskolás éveire? De emlékszik e még azokra, akikkel együtt töltötte diákéveit?

LEPJE MEG MAGÁT DIÁKKORI EMLÉKEIVEL!

MÉG MEGVÁSÁROLHATÓ VARGA KATALIN GIMNÁZIUM- TABLÓK KÖNYVE !

Talán hallott már arról, hogy 2010-ben, egy országos sorozat részeként- különleges kiadvánnyal lepte meg öregdiákjait a szolnoki Varga Katalin Gimnázium. A 184 oldalas, A4 méretű Tablók Könyvébe bekerült valamennyi megtalált, 1938 – 2010 között az iskolában érettségizett osztály tablójának fotója.

A könyvkészlet nagy része az elmúlt években elfogyott,

A MARADÉK NÉHÁNY DARABOT KÍNÁLJA MOST A KIADÓ MEGVÉTELRE!

Utolsó lehetőség, hogy Ön is birtokolhassa nagy múltú iskolája különleges kiadványát! Ez valóban vissza nem térő alkalom, ugyanis a kiadó nem tervezi a Tablók könyve újból megjelentetését.

A könyv címlapját megnézheti a www.tablok.hu weblapon, ahol bele is lapozhat a kötetbe.

A Tablók Könyve kereskedelmi forgalomban nem kapható, a kiadó csak postai úton terjeszti. A kötet a www.tablok.hu oldalon rendelhető meg postai szállítással.

Minden további kérdésére szívesen válaszol a kiadó a tablok@tablok.hu e-mail címen.

Örömmel fogadjuk, hogy a bejegyzést megosztja ismerősei, volt diáktársai között.

Molnár László – Tablók Könyve sorozat kiadója

Alapítványi pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Bánffy Katalin–Varga Katalin Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet a Varga Katalin Gimnázium diákjai és pedagógusai számára a 2020. február 1 – 2020. szeptember 30-ig terjedő időszakra.

Pályázni lehet minden olyan program, tevékenység támogatására, amely a gimnázium pedagógiai programjával, célrendszerével összhangban áll.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azon pályázatok,

  • amelyekben kisebb-nagyobb közösségek együtt pályáznak;
  • ahol a pályázó(k) a pályázat(uk)ban leírt tevékenységgel iskolai célokat, érdekeket szolgál(nak).

A jelzett időszakban kiosztható támogatás összesen 600. 000 (hatszázezer) Ft.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. január 27. hétfő 12 óra.

A pályázatok benyújtásának helye: a Varga Katalin Gimnázium titkársága.

A pályázatok elbírálása: 2020. 01. 29. szerda 15,30

Fontos tudnivaló:

Csak a pályázati űrlapot pontosan kitöltő pályázók határidőn belül benyújtott pályázatát fogadjuk el!

A diákok pályázatához az osztályfőnök vagy a szaktanár ajánlása is szükséges!

Az elnyert támogatás kifizetése csak a Bánffy Katalin – Varga Katalin Alapítvány nevére kiállított számla ellenében lehetséges! Az elnyert támogatással 2020. szeptember 30-ig kell elszámolni az Alapítványnak. Amennyiben az elnyert támogatást nem használják fel a pályázati időszakban, akkor a pénz a későbbiekben már nem fizethető ki. 

Pályázati űrlapokat a gimnázium titkárságán lehet kérni.

A Bánffy Katalin – Varga Katalin Alapítvány Kuratóriuma

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KISS ZOLTÁNNÉ (született: Tóth Sarolta), aki a Varga Katalin Gimnáziumban történelmet és orosz nyelvet tanított 1962-1975 között, életének 81. évében elhunyt. Búcsúztatása 2019. december 4-én 13.00 órakor volt a szolnoki Kőrösi úti temető ravatalozójában. Kiss Zoltánné (Tóth Sarolta) tanárnő emlékét megőrizzük!

Pályaorientációs nap

2019. december 7-én tartjuk a most már hagyományos pályaorientációs napot az iskolában. Nagyon sok program közül választhattok, amelyek a továbbtanulással kapcsolatos döntésetekben segíthetnek.

A JELENTKEZÉS LEZÁRULT! Aki nem jelentkezett eddig, az osztályfőnökével tudassa ezt!

Mindenkinek 3 programot (3 időtartamban) kell választania! Az egyes foglalkozásokra meghatározott számú jelentkezőt várunk. Minden oszloban pontosan annyi színeszett cella van, amennyi ott a maximális létszám. Kérjük, hogy csak a színezett cellákba írjátok be a neveteket!
A 3 időtartamhoz tartozó oszlopok különböző színűek.

A jelentkezés határideje: 2019. december 3.

KATI NAP

Az alábbi linken elérhető a táblázat, amelyben megtalálod a programokat.

2019. november 25-én a 12. évfolyam,
2019. november 26-án a 11. évfolyam,
2019. november 27-én a 10. évfolyam,
2019. november 28-án a 9. évfolyam tanulói jelentkezhetnek a programokra.

A jelentkezés lezárult.

A hozzáférés vargás (levelezés) bejelenkezéssel történhet!