Matematika felvételi előkészítő

Kedves Felvételiző Diákok!

A Varga Katalin Gimnázium matematika felvételi előkészítőt szervez az intézményünkbe jelentkező nyolcadik évfolyamos diákok számára. A foglalkozások térítésmentesek és segítik a diákok felkészülését a központi matematika írásbeli vizsgára.

A foglalkozások szerdai napokon lesznek, összesen hét alkalommal:

2019. november 13, 20, 27.

2019. december 4, 11.

2020. január 8, 15.

Jelentkezési határidő: 2019. november 6. vagy a keretszám eléréséig.

A jelentkezések elfogadása a beérkezés sorrendjében történik.

Az induló csoport létszáma 35 fő, nekik a foglalkozás szerdánként 15,00-15,45-ig tart. További jelentkezések esetén lehetőség van még egy csoport indítására, akiknek a foglalkozás ugyanezen a napokon 16,00-16,45-ig tart.

A 15.00-15.45-ig tartó időpontra már csak néhány hely van. A később jelentkezőket a 16.00-16.45-ig taró időszakra tudjuk beosztani!

Jelentkezni Kiss László tanár úrnál lehet a kiss.laszlo@vargaszolnok.hu címre küldött levélben, amely tartalmazza a jelentkező nevét, iskoláját és elérhetőségét. A levelekre tanár úr válaszol. 

Alapítványi pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KURATÓRIUMI DÖNTÉS

A Bánffy Katalin–Varga Katalin Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet a Varga Katalin Gimnázium diákjai és pedagógusai számára a 2019. szeptember 30 – 2020. január 31-ig terjedő időszakra.

Pályázni lehet minden olyan program, tevékenység támogatására, amely a gimnázium pedagógiai programjával, célrendszerével összhangban áll.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azon pályázatok,

  • amelyekben kisebb-nagyobb közösségek együtt pályáznak;
  • ahol a pályázó(k) a pályázat(uk)ban leírt tevékenységgel iskolai célokat, érdekeket szolgál(nak).

A jelzett időszakban kiosztható támogatás összesen 600. 000 (hatszázezer) Ft.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. szeptember 27. péntek 14 óra.

A pályázatok benyújtásának helye: a Varga Katalin Gimnázium titkársága.

A pályázatok elbírálása: 2019. 10. 02. szerda 15:30

Fontos tudnivalók:

Csak a pályázati űrlapot pontosan kitöltő pályázók határidőn belül benyújtott pályázatát fogadjuk el!

A diákok pályázatához az osztályfőnök vagy a szaktanár ajánlása is szükséges!

Az elnyert támogatás kifizetése csak a Bánffy Katalin – Varga Katalin Alapítvány nevére kiállított számla ellenében lehetséges! Az elnyert támogatással 2020. január 31-ig kell elszámolni az alapítványnak. Amennyiben az elnyert támogatást nem használják fel a pályázati időszakban, akkor a pénz a későbbiekben már nem fizethető ki. 

Pályázati űrlapokat a gimnázium titkárságán lehet kérni.

A Bánffy Katalin – Varga Katalin Alapítvány Kuratóriuma

Tanévzáró ünnepség

2019. június 26-án 9-00-kor tartottuk az iskolai tanévzáró ünnepségünket.

Az ünnepségen Paksi Barnabás 12. C osztályos tanuló Pro Talanto díjat vett át.
Igazgató úr a kiemelkedő versenyeredményt elérő tanulókat külön köszöntötte, ahogyan a tanév végén kitüntetésben részesülő kollégákat és a nyugdíjba vonuló kollégát is.
Képek az ünnepségről