Szolnok Városi Középiskolai ösztöndíj

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére a tehetséges, szolnoki középiskolások számára.

A bizottság a pályázatot 2021. évben egy alkalommal hirdeti meg.

Az alábbi linken elérhetőek az ösztöndíjjal kapcsolatos dokumentumok, információk: http://info.szolnok.hu/polgarmesteri-hivatal-m3/szolnok-megyei-jogu-varos-kozgyulese-oktatasi-kulturalis-es-ifjusagi-bizottsaganak-palyazati-felhivasa-szolnok-varos-kozepiskolai-osztondijara-n11303, továbbá ingyenesen beszerezhetők a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Oktatási, Kulturális és Sport Osztályán, vagy az Ügyfélszolgálati Irodáján (Szolnok, Kossuth tér 9.)

Alapítványi pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Bánffy Katalin–Varga Katalin Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet

a Varga Katalin Gimnázium diákjai és pedagógusai számára

 a 2021. szeptember 30 – 2022. január 31-ig terjedő időszakra.

Pályázni lehet minden olyan program, tevékenység támogatására, amely a gimnázium pedagógiai programjával, célrendszerével összhangban áll.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azon pályázatok,

  • amelyekben kisebb-nagyobb közösségek együtt pályáznak;
  • ahol a pályázó(k) a pályázat(uk)ban leírt tevékenységgel iskolai célokat, érdekeket szolgál(nak).

A jelzett időszakban kiosztható támogatás összesen 600. 000 (hatszázezer) Ft.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. szeptember 27. hétfő 14 óra.

A pályázatok benyújtásának helye: a Varga Katalin Gimnázium titkársága.

A pályázatok elbírálása: 2021. 09. 28. kedd 14:35

Fontos tudnivalók:

Csak a pályázati űrlapot pontosan kitöltő pályázók határidőn belül benyújtott pályázatát fogadjuk el!

A diákok pályázatához az osztályfőnök vagy a szaktanár ajánlása is szükséges!

Az elnyert támogatás kifizetése csak a Bánffy Katalin – Varga Katalin Alapítvány nevére kiállított számla ellenében lehetséges! Az elnyert támogatással 2022. január 31-ig kell elszámolni az alapítványnak. Amennyiben az elnyert támogatást nem használják fel a pályázati időszakban, akkor a pénz a későbbiekben már nem fizethető ki. 

Pályázati űrlapokat a gimnázium titkárságán lehet kérni.

A Bánffy Katalin – Varga Katalin Alapítvány Kuratóriuma

Nagy siker a Dürer versenyen

Iskolánk két csapata is kiemelkedő eredményt ért matemetikából a Dürer versenyen.

Országos 4. helyezett csapat: Gazdag Luca 12. C Muzslai László 12. B és Hodászy Levente 11. C

Országos 6. helyezett csapat: Bohács Tamás 12. C, Kenyeres Emma 11. C és Papp Bercel Tas 12. C

Riport a csapattagokkal: megnyitás
A riportot Baloghné Cseh Judit készítette.
A Felkészítő tanárok: Baloghné Cseh Judit, Kissné Rákóczi Zsuzsanna és Nagy Tibor

MÁV Zrt. „ÜTKÖZÉSPONT”

A MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektet dolgozott ki, melynek fókuszában a vasúti átkelőhelyek biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése áll. Az „ÜTKÖZÉSPONT” elnevezésű program célja, hogy tudatosítsák a veszélyforrásokat és felhívják a figyelmet a szabályok betartásának fontosságára. A kampány egyik kiemelt célcsoportja a már önállóan közlekedő tizenévesek és fiatal felnőttek.

A kampány weboldalán (www.utkozespont.hu), elérhető online játék a vasúti balesetek drámai valóságán keresztül dolgozza fel a történteket. A játékos feladata, hogy egy rendőrtisztet megszemélyesítve a baleset helyszínén megtalálja a különböző nyomokat és azok segítségével rekonstruálja az eseményeket.