AJTP

Megújult az AJTP honlap!

Hátrányos helyzetű tanulók

Arany János Tehetséggondozó Programja

2000-ben  az Oktatási Minisztérium pályázattal választotta ki azt a 20 gimnáziumot, amelybe elindulhatott egy új koncepciójú, tudományos mérésekkel támogatott tehetséggondozó program. Iskolánk a Városi Kollégiummal közösen pályázott és kezdte meg az 5 éves képzést 2000 őszén. Jelenleg öt  osztályunkban  százharmincan tanulnak. 2008-ban indítottuk a 10.  osztályt.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba a tanulók pályázat alapján nyernek felvételt,  ugyanis  a program célja a  tehetséges, de  valamely  okbólhátrányos helyzetű diákok továbbtanulásának segítése. A felsőfokú tanulmányokhoz egyre inkább szükséges a magas szintű idegennyelv-ismeret és a számítástechnikai felkészültség.

A  legnagyobb segítséget  azzal adja a program, hogy a   kis településeken vagy nagyobb városban, de hátrányos környezetben felnőtt gyerekek olyan gimnáziumban, kollégiumban tanulhatnak tovább, amelyek a felsőfokú tanulmányokra való felkészítésben nagy gyakorlattal és  kiváló felkészültségű pedagógusokkal  rendelkeznek.

A képzés öt évfolyamos. Az előkészítő évfolyamon anyanyelvi és idegen nyelvi képzés  (angol, német), matematika, informatika, önismeret- és kommunikációfejlesztő, valamint tanulásmódszertani órák vannak.  A testnevelés órákon kívül úszás is van, valamint négy művészeti tárgy közül választhatnak a tanulók. Az előkészítő évfolyam  tehát nemcsak  az eredményes gimnáziumi tanuláshoz szükséges szintre hozást szolgálja, hanem azt is, hogy  a tanulók és tanáraik egyaránt tisztába legyenek azzal, hogy  milyen irányú, milyen összetételű képességekkel rendelkeznek a programba felvettek.

A tanulók képességeinek fejlődését tanáraik mellett a Debreceni Egyetem pszichológusai is figyelemmel kísérik:  értelmi és érzelmi fejlődésüket   rendszeresen mérik, a tapasztaltakról a tanulókat és szüleiket tájékoztatják.

A programban tanulók az 5 tanév folyamán kollégiumban laknak.  A kollégium sokféle kulturális  programot  (havonta egyszer hét végén is)  biztosít részükre, a tanulást segítő foglalkozásokat a gimnáziummal közösen tervezi és szervezi.

Jelentkezés a programba: a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz beadott pályázattal.

Pályázati felhívás és mellékleteiwww.ajtp.hu (pályázatok).

A felvételi eljárás, az általános felvételi eljárástól részben eltér. A jelentkező tanulók pszichológiai képességvizsgálatokon is részt vesznek .

A felvételről  a Nemzeti Erőforrás Minisztérium – a gimnázium javaslatát is figyelembe véve – dönt. További tájékoztatást a Varga Katalin Gimnázium igazgatósága és programfelelőse ad az érdeklődőknek.

Dr. Kissné Nagy Éva
programfelelős