Psziho-lap

Az iskolapszchológus:
Cihat Annamária
levelezési címe: cihat.annamaria@vargaszolnok.hu

Fogadóórái:
csütörtöki 8,00-16,00
pénteki 12,00-16,00