Nevelési program

A Nevelési program és mellékletei: Nevelési program 2015 08 28

  1. számú melléklet: Szakmai alapdokumentum 2014 11 06
  2. számú melléklet: Közlemény a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának leírásáról
  3. számú melléklet: Aktualizált kötelező (minimális) eszköz – és felszerelésjegyzék
  4. számú melléklet: Egészségnevelési program
  5. számú melléklet: Környezeti nevelési program
  6. számú melléklet: Osztályfőnöki szabályzat
  7. számú melléklet: A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata
  8. számú melléklet: A 9. évfolyamra történő beiskolázás és a szóbeli felvételi vizsga követelményei
  9. számú melléklet: Közoktatási esélyegyenlőségi terv
  10. számú melléklet: Az iskolai közösségi szolgálat