Különös közzétételi lista

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához (2018/2019

A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége (2019/2020)

Az országos kompetenciamérés eredményei  évenként feltüntetve

Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma, az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói (osztálylétszámok és lemorzsolódás)

Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve
2006(erettstat2006
)   2007(erettstat2007)   2008(erettstat2008)  2009(erettstat2009)   2010(erettstat2010)   2011(erettstat2011)  2012(erettstat2012)   2013(erettstat2013)   2014(erettstat2014)   2015(erettstat2019)  2016(erettstat2016)   2017(erettstat2017)  2018(erettstat2018) 2019(erettstat2019)

matematika szakkör
orosz szakkör
robotika szakkör
alkotókör
diákszínpad
kémia szakkör
fizika szakkör
programozó szakkör

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

Tanév helyi rendje 2019/2020