Különös közzétételi lista

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához (2020/2021)

A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége(2020/2021)

Az országos kompetenciamérés eredményei  évenként feltüntetve

Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma, az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói (osztálylétszámok és lemorzsolódás)

Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve
2006(erettstat2006
)   2007(erettstat2007)   2008(erettstat2008)  2009(erettstat2009)   2010(erettstat2010)   2011(erettstat2011)  2012(erettstat2012)   2013(erettstat2013)   2014(erettstat2014)   2015(erettstat2015)  2016(erettstat2016)   2017(erettstat2017)  2018(erettstat2018) 2019(erettstat 2019) 2020(erettstat 2020)

matematika szakkör
orosz szakkör
robotika szakkör
alkotókör
diákszínpad
kémia szakkör
fizika szakkör
programozó szakkör

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

Tanév helyi rendje 2019/2020