Különös közzétételi lista

 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségről
  A tájékoztatás külön oldalon történik és folyamatos.
 2. A beiratkozás ideje és a meghirdetett képzések elnevezése az 1. pontban megadott oldalon található.
 3. Intézményünkben a tanulók nem fizetnek térítési díjat, tandíjat.
 4. Az intézmény munkájával összefüggő értékelések (KIRSTAT)
 5. Az intézmény nyitva tartása:
  Hétköznap: 6.00-20.00
  Tanév helyi rendje 2020/2021
 6. Pedagógiai-szakmai ellenőrzé megállapításai
 7. SZMSZ_2018
  Házirend
  Nevelési program
 8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához (2020/2021)
 9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége(2020/2021)
 10. Az országos kompetenciamérés eredményei évenként feltüntetve
 11. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma, az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói (osztálylétszámok és lemorzsolódás)
 12. Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve
  2006(erettstat2006)   2007(erettstat2007)   2008(erettstat2008)  2009(erettstat2009)   2010(erettstat2010)   2011(erettstat2011)  2012(erettstat2012)   2013(erettstat2013)   2014(erettstat2014)   2015(erettstat2015)  2016(erettstat2016)   2017(erettstat2017)  2018(erettstat2018) 2019(erettstat 2019) 2020(erettstat 2020)
 13. Tanórán kívüli foglalkozások
  matematika szakkör
  orosz szakkör
  robotika szakkör
  alkotókör
  diákszínpad
  kémia szakkör
  fizika szakkör
  programozó szakkör
 14. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátaiai
 15. Az osztályozó vizsga követelményei megegyetnek a nevelési program mellélkeletként megadott tantárgyi helyi tantervekben megfogalmazott követelményekkel.