Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista (KIR-STAT)

 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségről
  A tájékoztatás külön oldalon történik és folyamatos.
 2. A beiratkozás ideje és a meghirdetett képzések elnevezése az 1. pontban megadott oldalon található.
 3. Intézményünkben a tanulók nem fizetnek térítési díjat, tandíjat.
 4. Az intézmény munkájával összefüggő értékelések
  Az intézmény alapfeladata: 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
 5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai
 6. Az intézmény nyitva tartása:
  Az iskola szorgalmi időszakban hétfőtől péntekig 6.00-20.00 tart nyitva. Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon rendezvény hiányában az épület zárva tart.
 7. Tanév helyi rendje 2021/2022
 8. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
  Jegyzőkönyv ellenőrzésről
 9. SZMSZ_2018
  Házirend
  Nevelési program
 10. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához (2021/2022)
 11. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége(2021/2022)
 12. Az országos kompetenciamérés eredményei évenként feltüntetve
 13. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma, az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói (osztálylétszámok és lemorzsolódás)
 14. Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve
  2006(erettstat2006)   2007(erettstat2007)   2008(erettstat2008)  2009(erettstat2009)   2010(erettstat2010)   2011(erettstat2011)  2012(erettstat2012)   2013(erettstat2013)   2014(erettstat2014)   2015(erettstat2015)  2016(erettstat2016)   2017(erettstat2017)  2018(erettstat2018) 2019(erettstat 2019) 2020(erettstat 2020)
 15. Tanórán kívüli foglalkozások
  matematika szakkör
  orosz szakkör
  robotika szakkör
  alkotókör
  diákszínpad
  kémia szakkör
  fizika szakkör
  programozó szakkör
 16. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátaiai
 17. Az osztályozó vizsga követelményei megegyetnek a nevelési program mellékleteként megadott tantárgyi helyi tantervekben megfogalmazott követelményekkel.