Iskolai közösségi szolgálat

A Varga Katalin Gimnázium Iskolai Közösségi Szolgálata dokumentumai

A közösségi szolgálttal kapcsolatos rendelkezések

Érettségi körlevél 2016
1.20. Az Nkt. 6. § (4) bekezdése szerint a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Tehát az érettségi vizsgák kezdetéig kell teljesíteni a közösségi szolgálatot, és abban az esetben, ha a vizsgázó ezt nem teljesíti, nem kezdheti meg – egyetlen vizsgatárgyból sem – az érettségi vizsgáit. A közösségi szolgálat alól felmentést az Nkt. kizárólag
– a felnőttoktatásban részt vevő tanulók, valamint
– a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól igazgatói határozatban mentesített sajátos nevelési igényű tanulók esetében engedélyezi.
A magántanulóknak és az évismétlőknek is teljesíteniük kell a közösségi szolgálatot. A közösségi szolgálatra vonatkozó rendelkezés nem vonatkozik azokra a vizsgázókra, akik egy korábbi vizsgaidőszak előtt már befejezték a középiskolai tanulmányaikat, vagy már rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal.

IKSZ Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás 2020-2021

IKSZ Szülői nyilatkozat

IKSZ Jelentkezési lap