Tanáraink

2017/2018

 

Fénykép Név Szak E-mail
Molnár László Molnár László
igazgató
Szolnok Város Pedagógiai Díja 2013
mesterpedagógus
matematika, fizika
sportmenedzser
szakvizsgázott
szaktárgyát angol nyelven oktató tanár
 molnar@varga-szolnok.sulinet.hu
molnar.laszlo@vargaszolnok.hu
Dr. Nagy Béla
igazgatóhelyettes
mesterpedagógus-kutató tanárApáczai Csere János-díjas pedagógus
biológia, kémia
a biológia tudomány kandidátusa
szakvizsgázott
 dr.nagy.bela@vargaszolnok.hu
Szabó Anita Szabó Anita
igazgatóhelyettes
mesterpedagógus-szaktanácsadó
a Vargánya Diákalapítvány kuratóriumának elnöke
történelem, filozófia, orosz
szakvizsgázott
 szabo.anita@vargaszolnok.hu
Szalai Rozina Abonyiné Szalai Rozina
Apáczai Csere János-díj 2013
fejlesztőpedagógus
szakvizsgázott
 abonyine.szalai.rozina@vargaszolnok.hu
Balogh Béla Balogh Béla fizika, kémia
szaktárgyát angol nyelven oktató tanár
 balogh.bela@vargaszolnok.hu
Baloghné Cseh Judit matematika, fizika
szaktárgyát angol nyelven oktató tanár
 baloghne.cseh.judit@vargaszolnok.hu
Banczik Marianna
a 10. C osztályfőnökemesterpedagógus
testnevelés, orosz, gyógytestnevelés
szakvizsgázott
 banczik.marianna@vargaszolnok.hu
Bánhegyesi Anikó Bánhegyesi Anikó
a 9. D osztályfőnöke
ifjúságvédelmi felelős
angol nyelv
szakvizsgázott
 banhegyesi.aniko@vargaszolnok.hu
Barnáné Bende Andrea Barnáné Bende Andrea
a 11.A  osztályfőnöke
kórusvezető
2003 Pro Talento díj
2008
Oktatási és Kulturális Minisztérium Miniszteri Elismerő Oklevél
ének-zene, történelem  barnane.bende.andrea@vargaszolnok.hu
Berecz Krisztián Berecz Krisztián
a 10. B osztályfőnöke
földrajz, biológia  berecz.krisztian@vargaszolnok.hu
 Bíró Ágnes matematika, fizika, mentálhigiénia  biro.agnes@vargaszolnok.hu
Boros Anita Boros Anita
a 2. idegen nyelv munkaközösség vezetője
német, orosz
szakfordító
 boros.anita@vargaszolnok.hu
Csiffáryné Fegecs Nóra francia nyelv  csiffaryne.fegecs.nora@vargaszolnok.hu
Deákné Longauer Adél Deákné Longauer Adél
a 9. B osztályfőnöke
a matematika-informatika munkaközösség vezetője
matematika, fizika, számítástechnika
szakvizsgázott
 deakne.longauer.adel@vargaszolnok.hu
Félegyházi-Török Ágnes Félegyházi – Török Ágnes
a 11.C osztályfőnöke
angol, francia  felegyhazi-torok.agnes@vargaszolnok.hu
   Ferenczi Nikoletta
DÖK felelős
német  ferenczi.nikoletta@vargaszolnok.hu
Góczáné Zsemberi Hajnalka
a 12. D osztályfőnöke
 Pro Talento díj 2010
rajz, matematika  goczane.zsemberi.hajnalka@vargaszolnok.hu
Gyárfás Erika
angol  gyarfas.erika@vargaszolnok.hu
Győry Zsuzsanna
a 9 AJTP  osztályfőnöke
matematika, földrajz  gyory.zsuzsanna@vargaszolnok.hu
Emily Kate Handler
angol nyelvi lektor
 emily.kate.handler@vargaszolnok.hu
Igrinyi Krisztina Igrinyi Krisztina
mesterpedagógus
a természettudományi laboratórium vezetője
kémia, biológia
szakvizsgázott
 igrinyi.krisztina@vargaszolnok.hu
Jenei Gyula Jenei Gyula
JNKSZ Megye Prima-díj 2009
Szolnok Város Kulturális Díja 2012
Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat 2015
magyar  jenei.gyula@vargaszolnok.hu
Jeneine Jeneiné Fekete Marianna
a 12. C osztályfőnöke;
a természettudomyányi laboratórium vezető-helyettese
biológia, angol  jeneine.fekete.marianna@vargaszolnok.hu
Kassainé Mrena Judit Kassainé Mrena Judit
könyvtáros
informatikus könyvtáros, magyar  kassaine.mrena.judit@vargaszolnok.hu
Kedves Mónika Kedves Mónika
a 11.D osztályfőnöke
a Közalkalmazotti Tanács tagja
biológia, kémia
szakvizsgázott
 kedves.monika@vargaszolnok.hu
Kéri Judit Kéri Judit
a 9. C osztályfőnöke
az osztályfőnöki munkaközösség vezetője
angol, orosz keri.judit@vargaszolnok.hu
Kiss László
mesterpedagógus-szakértő
matematika, fizika, informatika
szakvizsgázott
 kiss.laszlo@vargaszolnok.hu
Kissne Nagy Eva Dr. Kissné Nagy Éva
AJTP programfelelős,
a Közalkalmazotti Tanács elnöke,
a magyar munkaközösség vezetője
Teleki Blanka díj 2010
magyar, történelemt  dr.kissne.nagy.eva@vargaszolnok.hu
Kissné Rákóczi Zsuzsanna
a Közalkalmazotti Tanács tagja
matematika, fizika, informatika  kissne.rakoczi.zsuzsanna@vargaszolnok.hu
 Koller Beáta történelem, angol  koller.beata@vargaszolnok.hu
Boross Zsuzsa Kovácsné Boross Zsuzsanna
12. A osztályfőnöke
mesterpedagógus-szaktanácsadó
a történelem munkaközösség vezetője
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díj  2017
magyar, történelem drámapedagógus
szakvizsgázott
 kovacsne.boross.zsuzsanna@vargaszolnok.hu
 Legeza Éva magyar, történelem, pedagógia
EU szakértő
szakvizsgázott
tankönyvszakértő
 legeza.eva@vargaszolnok.hu
MeriJudit  Méri Judit
a 10. A osztályfőnöke
magyar, rajz  meri.judit@vargaszolnok.hu
Víghné Mizere Zsuzsanna Mizere Zsuzsa
a 12. B osztályfőnöke;
az angol  nyelvi munkaközösség vezetője
angol, német  mizere.zsuzsa@vargaszolnok.hu
Muhari Éva Muhari Éva
minőségügyi vezető
mesterpedagógus
Szolnok Város Pedagógiai Díja 2009
angol, magyar
szakvizsgázott
tankönyvszakértő
 muhari@varga-szolnok.sulinet.hu
 muhari.eva@vargaszolnok.hu
Nagy Istvan Nagy István
magyar  nagy.istvan@vargaszolnok.hu
Ericsson díj Nagy Tibor
Pro Talento díj 2014
Ericsson díj 2016
matematika, fizika, technika
szaktárgyát angol nyelven oktató
 nagy.tibor@vargaszolnok.hu
Pélyi Erika Pélyi Erika
a 9. A osztályfőnöke,
a  művészeti munkaközösség vezetője
német, média
szakvizsgázott
 pelyi.erika@vargaszolnok.hu
Péter Judit Péter Judit
iskolapszichológus
pszichológus
pszichológia szakos tanár
 peterjudit@varga-szolnok.sulinet.hu
 peter.judit@vargaszolnok.hu
Kántor Maria Rozsnyainé Kántor Mária matematika, fizika  rozsnyaine.kantor.maria@vargaszolnok.hu
Diana Senechal
angol nyelvi lektor  diana.senechal@vargaszolnok.hu
Sülyösné Kiss Éva
DSE-elnök
testnevelés  sulyosne.kiss.eva@vargaszolnok.hu
Szabó Gyöngyi Szabó Gyöngyi
a 12. E osztályfőnöke
biológia, földrajz, pedagógia, biológia szakfordító  szabo.gyongyi@vargaszolnok.hu
 Szegedi György
a 11. B  osztályfőnöke
Bánffy Katalin-Varga Katalin Alapítvány Kuratóriumának az elnöke
történelem
szakvizsgázott
 szegedi.gyorgy@vargaszolnok.hu
Szegedi Zsolt Szegedi Zsolt
a 10. D osztályfőnöke
testnevelés  szegedi.zsolt@vargaszolnok.hu
Szécsiné Festő – Hegedűs Margit
a természettudományi munkaközösség vezetője
 Pro Talento díj 2002
matematika, fizika, informatika
szakvizsgázott
 szecsine.festo-hegedus.margit@vargaszolnok.hu
Szűcs Nándor László angol, történelem, földrajz  szucs.nandor.laszlo@vargaszolnok.hu
TokaMarta Tóka Márta magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, általános nyelvészet, tanulásmódszertan, szakvizsgázott  toka.marta@vargaszolnok.hu
Tóthné Zoboki Gabrilla Tóthné Zoboki Gabriella angol, magyar  tothne.zoboki.gabriella@vargaszolnok.hu
Varga Ilona Varga Ilona
angol, orosz
szakvizsgázott
 varga.ilona@vargaszolnok.hu
Véninger Éva magyar nyelv és irodalom, angol  veninger.eva@vargaszolnok.hu