Iskolánk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

A Varga Katalin Gimnázium az

 Jó gyakorlatok:

  • Az Arany János Tehetséggondozó Programhoz köthetően: az önismeret, a tanulásmódszertan és kommunikáció, a természettudományos alapismeretek és a komplex humán ismeretek.
  • A nyelvi és kommunikációs nevelés jó gyakorlatai: a közép- és emelt szintű tanórák differenciált feladatai, a nyelvi tanulmányi versenyeken való részvétel, a nyelvekből történő felzárkóztatás, az angol nyelvű diákszimpózium, a tanulók egyéni mentorálása, kommunikációs tréning, nemzetközi kapcsolatok testvériskolákkal, a Modell Európa Parlament (MEP), a vitakultúra (debate), a TED előadás technikák alkalmazása, a pénzügyi ismeretek tanítása angol nyelven, a kortárs angol irodalom felhasználása a nyelvoktatásban.
  • A művészeti nevelés jó gyakorlatai: a művészeti tanulmányi versenyeken való részvétel, az alkotókör, a rajz alkalmassági vizsgára történő felvételi előkészítő, az iskolai suligálák szervezése, a diákszínjátszó kör fellépései, az egyéni mentorálás, a képzőművészeti és fotókiállítások, a megyei rajzverseny szervezése, a zenei világnap megünneplése, a különböző városi kulturális műsorok összeállítása felkérések alapján, magyar- és idegen nyelvű filmklubon való részvétel.
  • A természettudományos-informatikai nevelés jó iskolai gyakorlatai: a tanórai differenciálások, a közép/emelt szintű tanórák, természettudományos tanulmányi versenyeken való részvétel, felzárkóztatás, szakkörök (matematika, fizika, biológia, kémia, programozás-robotika, sakk), természettudományos diákszimpózium, részvétel az Erdős Pál Matematikaiskola munkájában, egyéni mentorálás, volt vargás mentorok bevonása a tanítás-tanulás folyamatába, terepgyakorlatok, az Öveges laboratórium kihasználása a természettudományos nevelés során és a diákkutatás ösztönzése, digitális napló alkalmazása, Google Apps for Education, tabletek használata a tanítási órákon, projekt napok (környezetnevelési, egészségügyi, sportnap), előrehozott vizsgák.
    -A jó gyakorlat bemutatása

 

 Kapcsolattartó:Szabó Anita
Elérhetősége: szabo.anita@vargaszolnok.hu / szabo.anita9@citromail.hu
Az iskola telefonszáma: 06-56-512-240