Iskolánk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

A Varga Katalin Gimnázium az

 Jó gyakorlatok:

Az Arany János Tehetséggondozó Programhoz kötődő jó gyakorlatok:

 • a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció egysége
 • önismeret, tanulásmódszertan és kommunikáció
 •  természettudományos alapismeretek, komplex humán ismeretek tantárgyak
 • külső pszichológiai és tantárgyi mérések tapasztalatai
 • a gimnázium és a kollégium együttműködése

 

Magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás jó gyakorlatai:

 • angol nyelvoktatás
 • egyes tantárgyak angol nyelven történő tanítása
 • angol nyelvű szimpóziumok, cserekapcsolatok, nemzetközi együttműködési projektek
 • anyanyelvű tanár jelenléte az oktatásban

 

A művészeti nevelés területén bemutatható jó gyakorlataink:

 • alkotókör
 • a rajz alkalmassági vizsgára történő felvételi előkészítő
 • képzőművészeti és fotókiállítások
 • művészeti tanulmányi versenyeken való részvétel mint tanulási eszköz
 • iskolai suligálák
 • diákszínjátszó kör
 • a zenei világnap megünneplése
 • városi kulturális műsorok összeállítása felkérések alapján
 • filmklubok szervezése
 • egyéni mentorálás

 

A természettudományos-informatikai nevelés jó gyakorlatai:

  • szakkörök szervezése
  • természettudományos diákszimpózium
  • részvétel az Erdős Pál Matematikaiskola munkájában
  • tanulmányi versenyekre való felkészítés
  • egyéni mentorálás
  • terepgyakorlatok
  • az Öveges laboratórium kihasználása
  • diákkutatás ösztönzése
  • projektnapok (környezetnevelési, egészségügyi, sportnap az egészséges életmód érdekében)

 Kapcsolattartó:Szabó Anita
Elérhetősége: szabo.anita@vargaszolnok.hu 
Az iskola telefonszáma: 06-56-512-240