A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács akkreditált kiváló Tehetségpontja vagyunk

A VargAkkreditált kiváló Tehetségponta Katalin Gimnázium 2011. október 15-én vette át a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kistérségi hatókörű, AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT cím használatára jogosító oklevelét.

A cím elnyerése az iskolában több évtizede folyó – lehetőség szerint személyiségközpontú –  pedagógiai munkára épül, amelynek eddig és ezután is célja, hogy diákjainkat magas szintű teljesítmény elérésére és önálló tanulásra ösztönözzük, ilyen irányú törekvéseikben támogassuk.

Tehetségsegítő munkánkat a következő ábra foglalja össze:

Felvételi eljárás:

A tanulók választása + általános iskolai és felvételi eljárásban nyújtott teljesítménye alapján négyféle képzési program egyike:

A osztály B osztály C osztály D osztály
Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) matematika-angol program magyar-angol két tanítási nyelvű program általános tehetséggondozó program

9. évfolyam – feltérképezés (tehetségazonosítás) érdekében tett lépések:

·         A 9. évfolyamos tanulók bemutatkozó leveleinek feldolgozása
·         Pszichológiai bemeneti mérés (iskolapszichológus)
·         Részképességekkel összefüggő nehézségek diagnosztizálása, fejlesztés (iskolai fejlesztő pedagógus és szaktanárok)
·         AJTP: kognitív és pszichológiai tesztek (a Debreceni Egyetem mérése

·         Egyéni fejlesztési tervek
·         Önismereti foglalkozások és tanulásmódszertan

III. A 9 – 12./13. évfolyam során az egyéni képességek figyelembe vételét, a tehetséggondozást és a felzárkóztatást az alábbiak támogatják:

tanórai tevékenységek, módszerek tanórán kívüli tevékenységek, rendezvények tanulói mérések
A differenciálás eszközeinek alkalmazása:- csoportbontás bizonyos tantárgyakból és/vagy évfolyamokon- munkaformák váltogatása

– külön feladatok alkalmazása

– a javítás lehetősége

– részletes visszajelzés a tanulói teljesítményre

– tanulói kiselőadások

– a képzési programokhoz igazodó tanári módszertan

 

– szakkörök (MEP, pszichológia szakkör)- diákszínpad- énekkar

– tanulók művészeti kiállításai

– szimpóziumok, suligála (és egyéb szereplési lehetőségek)

– projektnapok (környezeti, egészségnevelési, sport)

– felzárkóztató foglalkozások

– érettségi vizsgára készítő foglalkozások

– kommunikációs tréning

– pszichológiai csoportok

– pályázatok támogatása

– versenyek

– országos kompetenciamérés a 10. évfolyamon- Szegedi Egyetem Pszichológiai Intézetével közösen végzett kutatások

 

– évfolyamdolgozatok

 

A tanulók különböző választási, döntési lehetőségei az önállóságot, egyéni képességeket fejlesztik:

·         Négyféle képzési program
·         2. idegen nyelv választása
·         Az általános tehetséggondozó program 9-10. évfolyamán négy tudásterület kipróbálása (modulrendszer)
·         Részvétel tanulmányi versenyeken
·         Részvétel tanórán kívüli tanulmányi foglalkozásokon (szakkör, verseny- vagy érettségi előkészítő, felzárkóztatás)
·         Részvétel az iskola által szervezett kulturális, szociális és sportprogramokon
·         Részvétel az iskola külső kapcsolatai* által létrejövő tehetségfejlesztő programokban
·         Az iskola által hirdetett vagy az iskola által közvetített pályázati lehetőségek kipróbálása, kihasználása
·         A 11. évfolyamon kínált kötelezően választható művészeti modulok
·         11 – 12. évfolyamon emelt- vagy középszintű tanulás
·         Előrehozott/osztályozó vizsga lehetősége

A Varga Katalin Gimnázium szakmai kapcsolatokat ápol a tanulók egyéni érdeklődését, képességeit fejlesztő céllal. Jelenleg élő kapcsolataink:

·         Volt vargás diákok
·         SOTE
·         SZTE
·         Csányi Alapítvány
·         MNB
·         külföldi társiskolák: Albert Einstein Gymnasium (Reutlingen, Németotország); Nifterlake College (Maarsen, Hollandia); Európai Uniós Iskola (Brüsszel, Belgium)
·         Nemzetközi együttműködési projektek: Comenius fizika projekt
·         Csángó magyarok – Magyarfalu, Románia (karitatív tevékenység)
·         Erdős Pál matematikai tehetséggondozó iskola

  1. Kimeneti mérések:
·         Partneri elégedettségmérés a végzős tanulók teljes körében
·         Pszichológiai kimeneti mérés
·         AJTP: kognitív és pszichológiai tesztek (a Debreceni Egyetem mérése)
·         ÉRETTSÉGI VIZSGÁK