Pedagógusok iskolai végzettsége

Pedagógusok iskolai végzettsége, 2018-2019. tanév
Tantárgyak Hányan tanítják? Ebből egyetem Ebből főiskola Egyéb képzés
angol 12 9 3
angol célnyelvi civilizáció 5 5
biológia 6 6
dráma és tánc 1 1
ének 1 1
etika 2 továbbképzés 2 fő
fizika 7 7
földrajz 3 3
francia 2 2
gyógytestnevelés 2 2
informatika 4 4
kémia 3 3
kommunikáció 2 2
komplex humán ismeretek 1 1
magyar 7 7
matematika 10 10
mozgókép és médiaismeret 2 1 továbbképzés 1 fő
művészet 5 5
német 5 5
orosz 2 2
önismeret 1 továbbképzés 1 fő
pénzügyi ismeretek 2 továbbképzés 2 fő
tanulásmódszertan 2 szakvizsga 1 fő, továbbképzés: 1 fő
technika, életvitel és gyakorlat 4 jogszabálynak megfelelő végzettség: 4 fő
természettudományos alapismeretek 1 1
testnevelés és sport 5 2 3
történelem 7 7
vizuális kultúra 1 1