Pedagógusok iskolai végzettsége

Pedagógusok iskolai végzettsége, 2017-2018. tanév
Tantárgyak Hányan tanítják? Ebből egyetem Ebből főiskola Egyéb képzés
angol 11 8 3
angol célnyelvi civilizáció 3 2 1
biológia 6 6
dráma és tánc 1 1
ének 1 1
etika 1 jogszabálynak megfelelő végzettség 1 fő
fizika 6 6
földrajz 3 3
francia 2 2
gyógytestnevelés 1 1
informatika 3 3
kémia 3 3
kommunikáció 2 2
komplex humán ismeretek 1 1
magyar 8 8
matematika 10 10
mozgókép és médiaismeret 1 1
művészet 4 4
német 6 6
orosz 3 2 1
önismeret 1 szakirányú továbbképzés 1 fő
pénzügyi ismeretek 2 szakirányú továbbképzés 2 fő
tanulásmódszertan 4 szakvizsga 1 fő, továbbképzés: 1 fő,
jogszabálynak megfelelő végzettség: 2 fő
technika, életvitel és gyakorlat 3 jogszabálynak megfelelő végzettség: 3 fő
természettudományos alapismeretek 1 1
testnevelés és sport 5 3 2
történelem 6 6
vizuális kultúra 1 1