Oktató-nevelő munkát segítők

A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, 2018-2019. tanév
feladatkör létszám végzettség
laboráns 1 érettségi
rendszergazda 1 főiskola
iskolatitkár 2 1 fő főiskola, 1 fő érettségi
oktató munkát közvetlenül segítők 3 érettségi