Testnevelés szakos pályázat

A Szolnoki Tankerületi Központ                     

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Varga Katalin Gimnázium

testnevelés szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Szabadság tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tantárgyfelosztás szerinti testnevelés órák és egyéb tehetséggondozó sportfoglalkozások megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, testnevelés szakos tanári végzettség,

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         további tanári szak

•         nyelvtudás

•         felhasználói szintű számítógépes ismeret

•         gyógytestnevelés szak

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (1) bekezdés, a (2) bekezdés d) pontja, a (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés szerinti)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár László intézményvezető nyújt, a 20/435-9418 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Molnár László intézményvezető részére a molnar.laszlo@vargaszolnok.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően az intézményvezető interjúra hívja a benyújtott pályázatok alapján arra legalkalmasabbnak tartott pályázókat. A megbeszélésen az intézményvezető mellett más vezetők (intézményvezető-helyettes, munkaközösség vezető) vagy egyéb, az intézményvezető által felkért személyek is részt vehetnek. Az interjúk alapján az intézményvezető javaslatot tesz a tankerületi igazgatónak az állás betöltésére javasolt pályázó személyére.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Varga Katalin Gimnázium honlapja – 2018. június 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.varga-szolnok.sulinet.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.