Informatika program

A szolnoki Varga Katalin Gimnázium felsőoktatási tanulmányok elvégzésére felkészítő négy- és ötéves képzést kínáló általános gimnázium. Jelenleg 45 főnyi tantestület dolgozik négy képzési programban tanuló 562 diákkal 17 osztályban. A képzési programok: az ötéves Arany János Tehetséggondozó Program („A” osztályok), a négy-négyéves matematika-angol program („B” osztályok), a magyar-angol két tanítási nyelvű program („C” osztályok) és az általános tehetséggondozó, moduláris program („D” osztályok).

A legújabb az utóbbi, amelyet 2008-ban azért indítottunk, mert igény mutatkozott olyan gimnáziumi képzésre, amelyben nem érzi úgy a diák, hogy valamely tantárgy mellett el kell köteleznie magát. A 9-10. évfolyam 4 féléve során négyféle tantárgyi modulból választhatnak heti 2-2 órában. A modulok félévente cserélhetők, de dönthet úgy is a diák, hogy 4 féléven át ugyanazzal a modullal foglalkozik. A 4 félévnyi tartalom összeállítása tehát úgy történt, hogy a maradók mindig újat kapjanak, de az újonnan belépők ne érezzék hiányát egy korábbi modul anyagának. Szándékunk szerint, e két év segít a diákoknak a 11-12. évfolyamon tudatosabb döntést hozni pl. az emelt/középszintű képzés, ill. a továbbtanulás irányának választásában.

Az 1988. szeptemberében indított magyar-angol két tanítási nyelvű képzés évfolyamonként egy-egy osztályban működik. A négyéves gimnáziumi alapképzés sajátossága az angoltanulás magasabb óraszámban, amelynek részeként minden évfolyamon legalább három közismereti tantárgyat célnyelven (angolul) tanulnak a diákok. A közismereti tárgyak közül a matematika, fizika, biológia, történelem és célnyelvi civilizáció tanítása történik angol nyelven. A 10. évfolyam végén B2-es tudásszint elérése a cél, amelyet országos kompetencimérés keretében ellenőriznek.  A program sikeres elvégzése – a sokszínű felsőoktatási továbbtanulás mellett – C1 szintű, komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű érettségi bizonyítvány megszerzését is jelenti. A természetes idegennyelv-használat fejlesztését szolgálja az állandó anyanyelvű tanár jelenléte, valamint számos, részben-egészben angol nyelven zajló tanórán kívüli esemény, pl. külföldi utazások, nemzetközi diákcsere programok, külföldi diákok fogadása, versenyek, szimpóziumok, vagy bekapcsolódás országos rendezvényekbe.