MTMI szakkörök

A matematika, természettudományi, műszaki és informatikai kompetenciák fejlesztése céljából meghirdetett szakkörök befejeződtek iskolánkban.

A kémia szakkör beszámolója

Hat alkalommal, a 9-10. évfolyamról összesen 21 tanuló vett részt az MTMI KÉMIA szakköri foglalkozásokon (10. A 1 fő, 10. C 4 fő, 10. D 2 fő, 9. C 5 fő, 9.D 9 fő).

A tanulók jó hangulatban, kötetlenül ismerkedtek a tömeg-, és a térfogatmérés eszközeivel. A mérési pontossággal, a mérés határaival. A többszöri mérés fontosságával.

A tömeg és térfogat mérése után a sűrűséggel. A sűrűséget számoltuk a mért adatokból. A víz esetén a hőmérséklet függvényében változó adatokat táblázatból kikerestük. Végül mértünk sűrűséget is. A számított, táblázatból kikeresett és mért adatokat összevetettük.

Számítási feladatban követtünk végig, hogyan történhet egy fém sűrűségének meghatározása. Valamint hogyan tudunk ebből az anyagi minőségre következtetni!

A tömeg és a térfogat mérése az oldatok készítésénél, összetételük számításánál is alkalmazandó. Erre is láttak példát a diákok.