Matematika-angol nyelvi program

A program keretében négy évfolyamos általános tantervű képzés folyik.
A 9. évfolyamon pénzügyi ismereteket is tanulnak a diákok heti 2 órában. A tantárgy a mindennapi életben előforduló pénzügyekkel kapcsolatos ismereteket dolgozza fel sok-sok játékon keresztül.