Matematika-angol program

A program keretében négy évfolyamos általános tantervű képzés folyik.
A 9. évfolyamon pénzügyi ismereteket is tanulnak a diákok heti 2 órában. A tantárgy a mindennapi életben előforduló pénzügyekkel kapcsolatos ismereteket dolgozza fel sok-sok játékon keresztül.
A 10. évfolyamon emelt óraszámú, heti 5 órás tantárgy az angol nyelv és a matematika.
A 11. és 12. évfolyamon a tanulók választásuk szerint két tárgyat emelt óraszámban tanulnak.
Részt vehetnek az iskola külföldi csereutazásaiban, ezzel mélyíthetik nyelvtudásukat. Második idegen nyelvként heti 3 órában választható a német-, a francia- vagy az orosz nyelv.