Képzési programok

Az iskolában 6 képzési programot valósítunk meg:

Arany János Tehetséggondozó Program

Matematika-angol nyelvi program

Két tanítási nyelvű program

Általános tehetséggondozó program

Biológia-kémia program

Informatika program

A szolnoki Varga Katalin Gimnázium felsőoktatási tanulmányok elvégzésére felkészítő négy- és ötéves képzést kínáló általános gimnázium. Jelenleg 45 főnyi tantestület dolgozik négy képzési programban tanuló 562 diákkal 17 osztályban. A képzési programok: az ötéves Arany János Tehetséggondozó Program („A” osztályok  egyik fele), a négyéves álatlános tehetséggondozó program (“A” osztályok másik fele), a  matematika-angol program („B” osztályok), a magyar-angol két tanítási nyelvű program („C” osztályok), biológia-kémia program (“D” osztályok egyik fele) és az informatika program („D” osztályok másik fele).

Az 1988. szeptemberében indított magyar-angol két tanítási nyelvű képzés évfolyamonként egy-egy osztályban működik. A négyéves gimnáziumi alapképzés sajátossága az angoltanulás magasabb óraszámban, amelynek részeként minden évfolyamon legalább három közismereti tantárgyat célnyelven (angolul) tanulnak a diákok. A közismereti tárgyak közül a matematika, fizika, biológia, történelem és célnyelvi civilizáció tanítása történik angol nyelven. A 10. évfolyam végén B2-es tudásszint elérése a cél, amelyet országos kompetencimérés keretében ellenőriznek.  A program sikeres elvégzése – a sokszínű felsőoktatási továbbtanulás mellett – C1 szintű, komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű érettségi bizonyítvány megszerzését is jelenti. A természetes idegennyelv-használat fejlesztését szolgálja az állandó anyanyelvű tanár jelenléte, valamint számos, részben-egészben angol nyelven zajló tanórán kívüli esemény, pl. külföldi utazások, nemzetközi diákcsere programok, külföldi diákok fogadása, versenyek, szimpóziumok, vagy bekapcsolódás országos rendezvényekbe.