Információk érettségizőknek Új

FIGYELMEZTETÉS

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az írásbeli vizsgák kezdési időpontja 2020. május 11.-étől (a vizsgák második hetétől) – a megszokott vizsgarendnek megfelelően – délelőtti vizsgák esetén reggel 8:00, délutáni vizsgák esetén 14:00 óra.


Tájékoztató 2020.04.04.

Végzős diákok köszöntése

Tájékoztató az érettségiző tanulóknak 2020 04 28

Kedves Végzős Tanulók!

Az érettségi felkészülés utolsó szakaszához további kitartást, türelmet és jó egészséget kívánok nektek! Ha az érettségivel kapcsolatban bármilyen kérdésetek van, akkor forduljatok bizalommal a szaktanárokhoz, osztályfőnökökhöz és az iskolai vezetőihez!

Az érettségi vizsga napján a tanulók nem csak a főbejáraton, hanem az udvari kis- és nagykapun is bejöhetnek az épületbe a csoportosulások elkerülése érdekében. Az épületbe történő belépéskor a kézfertőtlenítés mindenki számára kötelező. Az épületbe történő belépés után minden vizsgázó menjen a számára kijelölt vizsgaterembe. Az épületben való tartózkodás alatt is végig kérem a 1,5-2 méteres távolságot tartani.

Arra kérem a vizsgázókat, hogy minden olyan segédeszközt, amelyet a vizsgaszabályzat lehetővé tesz számukra (pl. tollak, körző, vonalzó, szótár, függvénytáblázat,…) hozzanak magukkal. Igaz ez az egyéb szükséges tárgyakra, pl. papír zsebkendőre és a vizsga alatt elfogyasztott élelemre, folyadékra is. A vizsga jogi tisztasága miatt is, de a járványügyi helyzetben különösen aggályos a segédeszközök és más tárgyak egymás közötti cseréje. Az iskola által biztosított segédeszközök átvétele előtt és azok visszahelyezése után kézfertőtlenítés szükséges.

A személyazonosság ellenőrzését (különösen emelt szintű vizsgák esetén) az asztalra helyezett személyigazolvánnyal (fénykép felül) a felügyelő tanár könnyen, akár a személyigazolvány kézbevétele nélkül is el tudja végezni.

Szolnokon a tömegközlekedési eszközökön szájmaszk használata kötelező. Ezért ha valaki busszal érkezik a Szabadság térre, akkor gondoskodjon a szájmaszk használatáról. Az érettségi vizsgaidőszak első napján mindenkinek biztosítunk szájmaszkot. A későbbiekben is fontos, hogy egy szájmaszk mindig legyen nálatok.

Felhívom a figyelmeteket arra, hogy az érettségi vizsgaidőszak első hetében a vizsgák (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv) 9 órakor, az érettségi vizsgaidőszak második hetétől kezdődően 8 órakor, illetve 14 órakor kezdődnek. A pontos beosztást a 119/2020. (IV.16.) kormányrendelet tartalmazza, a vonatkozó táblázat a KRÉTA felületen és az iskolai honlapon is elérhető.

Ha a járványügyi helyzet a tervezett ütemezés módosítását indokolja, akkor erről természetesen tájékoztatni fogunk benneteket.

Vigyázzatok magatokra, a vizsgákra kipihenten és jókedvűen érkezzetek!

Üdvözlettel:
Molnár László
igazgató

A korábbi érettségivel kapcsolatos információk is elérhetők.

Kedves Végzős Tanulók, Kedves Szülők!

Bizonyára figyelemmel kísérik az érettségi vizsgák szervezésével kapcsolatos hivatalos kormányzati állásfoglalásokat. Tisztelettel felhívom a figyelmüket a következőkre:

1) Csatolom az érettségi vizsgát szabályozó 199/2020 (IV. 16.) kormányrendeletet.

2) 2020. április 21-én éjfélig az érettségi jelentkezés három esetben módosítható:
a) a jelentkezés törlése
b) a jelentkezés szintjének módosítása emelt szintről középszintre
c) kizárólag idegen nyelv esetében a jelentkezés szintjének módosítása középszintről emelt szintre
A határidő elmulasztása jogvesztő. Az érettségi jelentkezés módosításának az eljárását a következő link tartalmazza:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa/

3) Az érettségi vizsga alap esetben írásban történik a kormányrendeletben leírt ütemezésnek megfelelően, a testnevelés és a célnyelvi civilizáció tantárgyak esetében viszont csak szóbeli vizsga lesz.

4) Felhívom azon kollégista tanulók figyelmét, akik az érettségi vizsgán való részvételt csak a Szolnok Városi Kollégiumban történő bent alvással tudják megoldani, hogy minél előbb nyújtsanak be kérvényt Brahmi Ilona igazgató asszonynak. A kérvény pontosan tartalmazza azt, mely napokra kérnek szállást a kollégiumban.

5) A járványügyi helyzet miatt az iskolai szerenád, az iskolai ballagás és a városi ballagás egyaránt elmarad.

6) Az érettségi vizsga napján a tanulók a főbejárat mellett az udvari kis- és nagykapun is bejöhetnek az épületbe a csoportosulások elkerülése érdekében. Az épületben való tartózkodás alatt végig kérem a 1,5-2 méteres távolságot tartani. Arra kérem a vizsgázókat, hogy minden olyan eszközt, amelyet a vizsgaszabályzat lehetővé tesz számukra (pl. tollak, körző, vonalzó, szótár,…) hozzák magukkal. A vizsga tisztasága mellett a járványügyi helyzetben különösen aggályos a segédeszközök egymás közötti cseréje. Az iskola által biztosított segédeszközök átvétele előtt és azok visszahelyezése után kézfertőtlenítés szükséges.

7) Az iskolai honlapon minden fontos információt közzéteszünk.

Vigyázzanak magukra!

Tisztelettel:
Molnár László