Kedves szülők, kedves vargás diákok, kedves honlaplátogatók!

          Szeretettel köszöntöm érdeklődő vendégeinket! A 2014/2015. tanév lesz a 85. a Varga Katalin Gimnázium (korábban Bánffy
Katalin Leánylíceum) 1930. évi alapítását követően.

Ebben a tanévben a felsőfokú továbbtanulásra történő felkészítést tekintjük legfontosabb iskolai feladatunknak. Törekszünk arra is,
 hogy a központi méréseken (kompetenciamérés, célnyelvi mérés, NETFIT) tanulóink jó eredményeket érjenek el.

Az Öveges-laborpályázat keretében megszervezzük a szerződő általános iskolák természettudományos tanóráit a 2015. szeptember 5-én átadott új iskolai laboratóriumunkban.

A hagyományos nemzetközi programjaink Broadstairs (Anglia), Maarsen (Hollandia), Reutlingen (Németország) mellett folytatjuk csereprogramunkat a brüsszeli európai uniós iskolával, természettudomány témakörben.

2008. szeptember elsejétől bevezettük, a 2014/2015. tanévben pedig továbbra is alkalmazzuk az elektronikus naplót, így reményeink
szerint a szülők, tanulók egyaránt pontos és naprakész információval rendelkeznek majd a diákok tanulmányi előmeneteléről, az érintettek
 informatikai műveltsége szintén javulni fog.   

 

Kérem, kísérjék figyelemmel iskolai honlapunkat, ahol az általunk szervezett eseményekről tájékoztatást adunk. Az iskolai élet valamennyi területén várjuk észrevételeiket, javaslataikat,
 valamint a programok sikeres megvalósításához nyújtott támogatásukat.

 

Szolnok, 2014. szeptember 1.

Tisztelettel:

Molnár László

igazgató

horizontal rule